เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานกงสุล

จำนวนทั้งหมด : 17

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายอู เตน ติน

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 18 มกราคม 2562

โทรศัพท์ : 053-216191

โทรสาร : 052-004216

ที่ตั้ง : เลขที่ 9/4 ถ.มณีนพรัตน์ ซอย 3 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อีเมล : mcgchiangmai@gmail.com

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ชื่อ : นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 4 มิถุนายน 2562

โทรศัพท์ : 053-203367

โทรสาร : 053-203373

ที่ตั้ง : ห้อง 104/107 แอร์พอร์ตบิสเนส พาร์ค 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล : waraporn.wongsinsup@tm.mofa.go.ip

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ชื่อ : นายฌอม เค โอนีลล์

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 20 สิงหาคม 2562

โทรศัพท์ : 053-107700,053-107748,089-7551171

โทรสาร : 053-252633

ที่ตั้ง : 387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

อีเมล : HeathMG@state.gov

สถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : MR.SHIRISH JAIN

ตำแหน่ง : กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2558

โทรศัพท์ : 053-243066

โทรสาร : 053-247879

ที่ตั้ง : 172 ม.5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

อีเมล : cgi.chiangmai@yhoo.com

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายราชันย์ วีระพันธ์ุ

ตำแหน่ง : กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 27 ตุลาคม 2557

โทรศัพท์ : 053-212373

โทรสาร : 053-223624

ที่ตั้ง : 95 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อีเมล : rachanchiangmai@hotmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายโธมัส โบส

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2538

โทรศัพท์ : 053-275277

โทรสาร : 053-281466

ที่ตั้ง : 138 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

อีเมล : tbaude@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นพ.วิชิต ลีลามานิตย์

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 14 สิงหาคม 2543

โทรศัพท์ : 053212925

โทรสาร : 053224832

ที่ตั้ง : 101/136 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อีเมล : nawapatl11@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายวัชระ ตันตรานนท์

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2550

โทรศัพท์ : 053223120ต่อ204

โทรสาร : 053225661

ที่ตั้ง : อาคาร V-Group ชั้น 3 เลขที่ 50 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

อีเมล : vgroupchiangmai@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็ก ประจำจังหวัดเชียงราย

ชื่อ : พลตำรวจเอก ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็ก ประจำจังหวัดเชียงราย

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2553

โทรศัพท์ : 084-1915440

โทรสาร : -

ที่ตั้ง : 153/2 หมู่9 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130

อีเมล : czconsulcm@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : Mr.Marc-Henri Dumur

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 10 มกราคม 2555

โทรศัพท์ : 053225000 0818827562

โทรสาร : 053215217

ที่ตั้ง : 153 ถนนศรีดอนชัย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

อีเมล : chiangmai@honrep.ch

หน้า 1 ของ 2