เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ขั้นตอนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

11 ธันวาคม 2561

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ที่จะช่วยส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนการไปมาหาสู่กันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
มาดูไปพร้อมกันว่า จะมีขั้นตอนในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ต้องทำอย่างไรบ้าง

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
18 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
3688

แบ่งปัน