เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่: 2 เมษายน 2564 เวลา: 14:00 - น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ ( 2 เมษายน 2564) นางมิลลิเซนต์ ครุส-ปาเรเดส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ได้มีการปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยน และขอรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และผลผลิตของการเกษตร  ทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์และมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัด รวมถึงพูดคุยในด้านของทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร (Food Valley Hub) ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ยังกล่าวชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในการดูแลชาวฟิลิปปินส์ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
8 ธันวาคม 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
995

แบ่งปัน