เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

งานประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Stockholm+50 Thailand National Consultations ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 29 เมษายน 2565 เวลา: 13:30 - 17:30 น. ณ ณ ห้อง Convention I ชั้น 4 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 เมษายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช) กล่าวต้อนรับและปราศรัยงานประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Stockholm+50 Thailand National Consultations ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ได้กำหนดจัดประชุมโต๊ะกลมระดับนานาชาติแบบผสมผสาน ณ ห้อง Convention I ชั้น 4 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น. โดยภายใต้การประชุมได้จัดการเสวนาเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ): โอกาสเร่งเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ฟื้นตัวได้เร็ว สมดุล และยั่งยืน” (SEP for SDG Localization (Northern Region): Our Opportunity to Accelerate Action for Sustainable, Balanced and Resilient Transition)

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
1 กรกฎาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
194

แบ่งปัน