เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำตัวในฐานะเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

วันที่: 5 พฤษภาคม 2565 เวลา: 09:30 - 10:00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (5 พ.ค. 65) ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยกงสุลกิตติมาศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวในฐานะเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย  พร้อมทั้งหารือข้อราชการร่วมกัน

โดยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศแคนาดา ที่กรุงเทพมหานคร โดยแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ รวมถึงความเหมือนของประเทศไทยและประเทศแคนาดา ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันด้วยสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ นอกจากนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ยังได้มีกำหนดจัดนิทรรศการภาพถ่ายดังกล่าวขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ในการนี้ประเทศแคนาดายินดีทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน อาทิ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการมลพิษทางอากาศ และการป้องกันแก้ไขปัญหา PM 2.5 รวมถึงการส่งเสริมทางด้านวิชาการ การศึกษาระหว่างประเทศแคนาดากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการค้าและลงทุนระหว่างประเทศต่อไป

ทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการประสานการทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี  และขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดสรรวัคซีนสำหรับชาวแคนาดาที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 200 กว่าคน และหวังว่าหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จะมีนักท่องเที่ยวชาวแคนนาดากลับมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่อีกจำนวนมาก

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
1 กรกฎาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
114

แบ่งปัน