เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางโจแอน ฟินนามอร์-ครอร์คิน กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย นายเบน สวัสดิวัฒน์ ทอมป์สัน กงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษประจำจังหวัดชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัว และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านงานกงสุลและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมา โดยมี พ.ต.ท. มกรา ศรีสกุลพิสุทธิ์ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ และนางสาวชญาน์นันท์ ศิริประภานนท์กุล หัวหน้างานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับบ

โดยการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของ นางโจแอน ฟินนามอร์-ครอร์คิน กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย ในครั้งนี้  เพื่อขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ประสานการทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมทั้ง ขอบคุณที่ให้การดูแลนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการประสานงานร่วมกันในทุกๆ ด้าน ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

*************************

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
472

แบ่งปัน