เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งถือโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินเดียและจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยว และการค้าระหว่างประเทศ

    นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมานี้  เป็นการครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่  และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสดังกล่าว ทางสถานกงสุลอินเดีย จึงได้เตรียมออกแบบโลโก้ ที่เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี ของสถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่  โดยจะนำเอาภาพของวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในโลโก้นี้ด้วย  เพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัน

    ทั้งนี้ ภายหลังจากสถานการณ์การต่างๆ เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  ทำให้ชาวอินเดียเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังพบว่า มีชาวอินเดียเข้ามาค่อนข้างน้อย  ดังนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากขอความร่วมมือให้ทางสถานกงสุลอินเดีย  ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของชาวอินเดียมากขึ้น  รวมถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  โดยอาศัยความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา เป็นตัวเชื่อมโยง  เนื่องจากประชาชนไทยเกือบทั้งประเทศ นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับชาวอินเดีย  และชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวใน 14 เมือง ของประเทศอินเดีย ส่วนใหญ่มักไปท่องเที่ยวเชิงศาสนา  ดังนั้น จุดนี้ จึงเป็นสิ่งที่จะสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี  โดยอยากให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสายการบิน ที่เป็นเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศอินเดียกับจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งอาจเริ่มต้นจากสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน แล้วค่อยขยายผลเพิ่มตามสถานการณ์

    ส่วนในด้านการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้าและผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เป็นที่สนใจของชาวอินเดีย  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตถกรรม  หรือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ซึ่งก่อนหน้านี้ทางหอการค้าไทยและกระทรวงคมนาคมของอินเดีย ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำ โครงการทางด่วน เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-เมียนมา-อินเดีย  ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางจากประเทศไทย ผ่านประเทศเมียนมา ไปสู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียได้ภายในระยะเวลา 2 วัน  ซึ่งโครงการนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการค้า รวมถึงการท่องเที่ยวระหว่างไทยและอินเดียได้เป็นอย่างดี

***********************

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

https://chiangmai.prd.go.th/.../detail/id/9/iid/131810

 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
31 พฤษภาคม 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
255

แบ่งปัน