เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายฮวัง ฮยอนคู ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการเมืองของจังหวัดชุงชองบุก 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับนายฮวัง ฮยอนคู ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการเมืองของจังหวัดชุงชองบุก สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และคณะ ในโอกาสเดินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. 
ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตจำนงในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดชุงชองบุก และเพื่อหารือรายละเอียดการทำงานร่วมกันเพิ่มเติม 
ด้าน นายฮวัง ฮยอนคู ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการเมืองของจังหวัดชุงชองบุก กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุงชองบุก ได้เห็นศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ให้ความสนใจในการสร้างร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ที่รวมถึงการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศ ด้านพลังงาน ด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้านการศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรม และได้กล่าวอีกว่า จังหวัดชุงชองบุก เป็นเพียงจังหวัดเดียวของประเทศที่ไม่ติดทะเล โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับพื้นราบ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับจังหวัดเชียงใหม่ และ ณ ขณะนี้ มีชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ซึ่งมีความหวังว่า 
หลังจากลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชุงชงบุก จะเป็นโอกาสที่ดีที่สองจังหวัดมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจ ตลอดจนมีสายการบินระหว่างประเทศ บินตรงจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ไปยังสนามบินชองจูของจังหวัดชุงชองบุก 
ด้าน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งถึงสถานะการดำเนินการการจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้นำส่งร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้ทราบว่ากระทรวงมหาดไทยได้ส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคงจะใช้เวลาอีกไม่นานที่ทั้งสองเมืองก็จะได้ลงนามร่วมกันอย่างแน่นอน นอกจากนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ มากมาย โดยมีการเร่งให้มีการเปิดเที่ยวบินตรง
อยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะเมืองที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะให้
การต้อนรับฝ่ายจังหวัดชุงชองบุกที่จะมาเยือนอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน และหวังว่าจะได้มีความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีในอนาคต
 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
17 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
114

แบ่งปัน