เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดงานฉลองครบรอบ 248 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ

วันที่: 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่

          เย็นวันนี้ (13 มิ.ย. 67) ที่ โรงแรมยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 248 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ “วันชาติสหรัฐ” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ได้จัดงานวันชาติสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปี

          โดยแต่ละปี ชาวอเมริกันจะเฉลิมฉลิงซึ่งการประกาศอิสรภาพสหรัฐฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี  ขณะเดียวกันจะมีการร่วมค่านิยมต่างๆ ที่กำหนดความเป็นสหรัฐฯ มายาวนานร่วม 250 ปี  ทั้งเสรีภาพ  ประชาธิปไตย  ความยุติธรรม และหลักนิติธรรม

          โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติในการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 248 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา  โดยได้กล่าวว่า ชาวจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกยินดี และตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของมิตรภาพที่ยั่งยืนและความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาตลอด 74 ปี ที่ผ่านมา  โดยสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ในเชียงใหม่ ได้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองชาติ  และได้ร่วมมือกันในโครงการมากมายตลอดหลายทศวรรษ  การสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ก็นับเป็นอีกหน้าหนึ่งทางประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นที่จะนำมาซึ่งโอกาสความร่วมมืออื่นๆ มากมาย  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยินดีที่จะได้ทำความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่ง  อันจะทำให้เกิดประโยชน์นานัปการ  ทั้งการเติบโตทางเศษฐกิจ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมิตรภาพ

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในหลายๆ โครงการ  รวมถึงการเปิดตัวโครงการเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองออสติน รัฐเท็กซัส เมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะผู้นำท้องถิ่นไปยังเมืองออสติน และได้เข้าร่วมการประชุมต่างๆ  ในการแลกเปลี่ยนและจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและการให้คำปรึกษา  โครงการเหล่านี้ได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนของทั้งสองแห่งให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและยังช่วยให้ได้เรียนรู้จากกันและกัน  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยินดีที่จะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้นในอนาคต

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
141

แบ่งปัน