เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายเหวิน ฟู่เหิง ประธานคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์และการต่างประเทศของสภาประชาชนมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 14 มิถุนายน 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับนายเหวิน ฟู่เหิง ประธานคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์และการต่างประเทศของสภาประชาชนมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเดินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย – จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ การค้า และด้านอื่น ๆ  

ด้าน นายเหวิน ฟู่เหิง ประธานคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์และการต่างประเทศของสภาประชาชนมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า มณฑลหูหนานและจังหวัดเชียงใหม่ เคยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน และได้มีการลงนาม LOI กับเมืองซ่าวหยางของมณฑลหูหนาน เมื่อปี 2561 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ทั้งสองเมืองยังไม่ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กัน ปัจจุบันสถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น จึงอยากพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสานต่อความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเหวิน ฟู่เหิงยังได้อธิบายว่า มณฑลหูหนานมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประชากรประมาณ 73 ล้านคน มีการทำอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน เช่น โรงงานผลิตอาหารและขนมขบเคี้ยว โรงงานผลิตรถไฟฟ้า ยังมีโรงงานผลิตพลุดอกไม้ไฟที่ส่งขายทั่วประเทศจีน รวมถึงส่งออกต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งมณฑลหูหนานก็ยังต้องการผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งหากได้สานต่อความร่วมมือกันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองเมืองอย่างยิ่ง นอกจากนี้ มณฑลหูหนานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น เมือง จางเจียเจี้ย ที่นักท่องเที่ยวประเทศไทยมาเยี่ยมชมจำนวนมาก เมืองฉางชาที่เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวประเทศไทยมาเยี่ยมชม ความสวยงามและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน และเมืองซ่าวหยางที่เป็นศูนย์รวมนักธุรกิจ โดยมีนักธุรกิจชาวซ่าวหยางที่เดินทางมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยกว่า 60,000 คน

ด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวประเทศจีนได้เดินทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ก่อนจะเกิดสถานการณ์โควิด 19 มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนปีละ 2-3 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว มีสายการบินตรงจากประเทศจีนปลายทางเชียงใหม่ จำนวน 7 เมือง เพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่โดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมและความปลอดภัย ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นเสมือนเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัว  ด้านอาหาร โรงแรมที่พัก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความหลากหลายให้เลือกใช้บริการ ราคาสมเหตุสมผล ทั้งคุณภาพและบริการ ผลไม้ที่สำคัญคือ ลำไย ที่พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกลำไยมากที่สุดและคุณภาพดีที่สุดในประเทศ ด้านขับเคลื่อนการลงนาม LOI ให้เป็น MOU พยายามจะติดตามเรื่องและทำให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย 
 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
19 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
105

แบ่งปัน