เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Ho Chi Minh City University of Technical Education

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Ho Chi Minh City University of Technical Education

วันที่:

19 มกราคม 2558

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc.Prof.Dr. Numyoot Songthanapitak, PD of RMUTL
Prof.Dr. DoVan Dzung

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
18 กรกฎาคม 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1472

แบ่งปัน