เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ OKAYA THAILAND CO., LTD., and OKAYA CO., LTD. (IRON & STEEL DIVISION NO.2)

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ OKAYA THAILAND CO., LTD., and OKAYA CO., LTD. (IRON & STEEL DIVISION NO.2)

วันที่:

23 เมษายน 2561

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

ญี่ปุ่น

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื่อไทย
นายจุน มูราเชะ

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
18 กรกฎาคม 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
4009

แบ่งปัน