เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
Sending message... 0%

ติดต่อ

ส่งข้อความถึงเรา

ข้อมูลติดต่อ

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

โทรศัพท์:
0-5311-2704

อีเมล:
chiangmai.fa@gmail.com

ที่อยู่:
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ส่งข้อความถึงเรา

ข้อมูลติดต่อ

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

โทรศัพท์:
0-5361-2516, 0-5361-1215, 0-5361-2788

อีเมล:
maehongson@moi.go.th

ที่อยู่:
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ส่งข้อความถึงเรา

ข้อมูลติดต่อ

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

โทรศัพท์:
054 265 014

อีเมล:
directinglampang@hotmail.com

ที่อยู่:
สำนักงานจังหวัดลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ลำปาง 52000

ส่งข้อความถึงเรา

ข้อมูลติดต่อ

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

โทรศัพท์:
0-5356-2630

อีเมล:
lamphun.stg@gmail.com

ที่อยู่:
สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน