เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - จีน ประจำปี 2558

วันที่: 29 ตุลาคม 2558 - 3 พฤศจิกายน 2558 ณ มหานครฉงชิ่ง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะและเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - จีน ประจำปี 2558 รวมถึงจัดกิจกรรมการแสดง และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับพรีเมี่ยม จำนวน 20 ร้านค้า เข้าร่วมงานด้วย

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1338

แบ่งปัน