เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดงานโครงการการประกวดภาพถ่าย “ไปฮอกไกโดกันเถอะ ครั้งที่ ๒”

วันที่: 21 มิถุนายน 2558 ณ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดโครงการการประกวดภาพถ่าย “ไปฮอกไกโดกันเถอะ ครั้งที่ ๒” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1465

แบ่งปัน