เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการ Summer Program for Civil Servants scholarship.

วันที่: 20 กรกฎาคม 2558 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ นครเฉิงตู

เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี เข้าร่วมโครงการ Summer Program for Civil Servants scholarship ณ นครเฉิงตู เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ระหว่างข้าราชการพลเรือนและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1430

แบ่งปัน