เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะกรรมการในสมาคมพุทธศาสนา นครเฉิงตู เข้าพบผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช

วันที่: 7 กันยายน 2558 - 10 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ ๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำคณะกรรมการในสมาคมพุทธศาสนา นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน (สังกัดกรมการศาสนามณฑลเสฉวน) เดินทางเยือนประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าพบผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และศึกษาเปรียบเทียบทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน และการมีบทบาทของพระและวัดในสังคมไทย

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1281

แบ่งปัน