เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน Global Innovation and Entrepreneurship Fair 2016

วันที่: 23 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559 ณ นครเฉิงตู

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายจรูญ ปงหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พร้อมคณะเดินทางเข้าร่วมงาน Global Innovation and Entrepreneurship Fair 2016 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
17 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1477

แบ่งปัน