เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองนายกเทศมนตรีเมืองอูโอสึนำนักธุรกิจเข้าหารือแนวทางการส่งเสริมด้านการลงทุน

วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551

วันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ด้านการลงทุน รองนายกเทศมนตรีเมืองอูโอสึนำนักธุรกิจเข้าหารือแนวทางการส่งเสริมด้านการลงทุน

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
7 ธันวาคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
749

แบ่งปัน