เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมหารือความเป็นไปได้การจัดแสดงสินค้าและหัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ณ นครคุนหมิง

วันที่: 6 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548

เมื่อวันที่ ๖-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สมาคมนักธุรกิจส่งออกจังหวัดเชียงใหม่ของให้เทศบาลฯประสานนครคุนหมิงเพื่อหารือความเป็นไปได้การจัดแสดงสินค้าและหัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ณ นครคุนหมิง

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
15 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1412

แบ่งปัน