เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการก่อตั้งองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเมืองหนาว

วันที่: 4 มกราคม 2555 - 8 มกราคม 2555 ณ นครฮาร์บิ้น

 

เมื่อวันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๕๕ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะเดินทางเยือนนคร ฮาร์บิ้นเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการก่อตั้งองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเมืองหนาว ในฐานะที่เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองพี่เมืองน้องและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1363

แบ่งปัน