เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เดินทางไปลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพกับเมืองอี้อู

วันที่: 19 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561 ณ เมืองอี้อู

เมื่อวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พลโท ภาณุ โรจนวสุ เดินทางไปลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพกับเมืองอี้อู


 

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1696

แบ่งปัน