เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วันที่: 5 มกราคม 2566 ณ ณ บริเวณลานกิจกรรม ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

     วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 มกราคม 2566 นี้ ณ บริเวณลานกิจกรรม ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกงสุลจากสถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลีประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมเปิดงานดังกล่าว

     นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดงานฤดุหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-16 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

     โดยภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ การจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ตลอดจนการออกร้านค้ากาชาด และผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าตลาดประชารัฐ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงมีการแสดงมหรสพอีกมากมาย โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและผู้เข้าเที่ยวชมงาน ได้ร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้ง 12 วันเต็ม

 

 

*************************

เครดิต :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
15 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
437

แบ่งปัน