เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นางเกว็นโดลิน คาร์ดโน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นางเกว็นโดลิน คาร์ดโน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื่อเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนที่จะรวบรวมเศษพืช ใบไม้ที่อยู่ในป่า ตลอดจนในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อนำมาเข้าเครื่องอัดแท่งที่จะได้จัดตั้งอยู่ตามหมู่บ้าน ตำบลต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง และจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมในแนวทางดังกล่าว เพื่อลดการเผาทิ้ง และแก้ปัญหามลพิษได้มากขึ้น 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
272

แบ่งปัน