เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ หอการค้าเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหอการค้าเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส และ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

วันที่:

18 กุมภาพันธ์ 2549

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

เอกชน

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สถานที่ลงนาม:

ทำเนียบรัฐบาล

ผู้ลงนาม:

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
Mr Jean Paul Mauduy

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
17 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1650

แบ่งปัน