เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Oxbridge College

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Oxbridge College

วันที่:

19 มกราคม 2558

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prdf Dr. Numyoot Songthanapitak
President Oxbridge College,KUST

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
18 พฤษภาคม 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1313

แบ่งปัน