เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่กับ Seoul National University R&DB Foundation

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่กับ Seoul National University R&DB Foundation

วันที่:

22 พฤศจิกายน 2560

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Mr. Prapan Jutavijittum
Mr. In-jin Jang

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
19 พฤษภาคม 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1751

แบ่งปัน