เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับจังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับจังหวัดโตเกียว

ทำวิจัยร่วมและถ่ายทอดองค์ความรู้

วันที่:

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

ญี่ปุ่น

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:


Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
15 กรกฎาคม 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1873

แบ่งปัน