เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เมืองบูร์ซา สาธารณรัฐตุรกี

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (MOU) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดบูร์ซา

วันที่:

15 มกราคม 2556

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

จังหวัด

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐตุรกี

สถานที่ลงนาม:

ณ เมืองบูร์ซา ตุรกี

ผู้ลงนาม:

นายธานินทร์ สุภาแสน
Mr. Sahabettin Haraput

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
14 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1554

แบ่งปัน