เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ และศึกษาความก้าวหน้าของการพัฒนาเส้นทาง R3A

วันที่: 18 กันยายน 2556

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และ Mr.Chen Hangao รองประธานสมาพันธ์เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าระหว่างมณฑลยูนนานกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ (Association for Economic Cooperation and Trade Promotion Between Yunnan and Southeast and South Asia: ECTPA) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ และศึกษาความก้าวหน้าของการพัฒนาเส้นทาง R3A

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
13 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1400

แบ่งปัน