เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 22 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และ คณะจากสมาพันธ์เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าระหว่างมณฑลยูนนานกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ (Association for Economic Cooperation and Trade Promotion Between Yunnan and Southeast and South Asia: ECTPA) เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการท่องเที่ยงของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือในประเด็นทางการค้าร่วมกัน

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
15 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1346

แบ่งปัน