เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองอธิบดีคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน และคณะ เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 26 มิถุนายน 2557 - 28 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นาย Yu Fan รองอธิบดีคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน และคณะ เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายความร่วมมือ (โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว) เนื่องในโอกาสที่เชียงใหม่สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับนครคุนหมิงครบ ๑๕ ปี อีกทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
18 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1344

แบ่งปัน