เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว และการหารือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

วันที่: 11 กันยายน 2556 - 14 กันยายน 2556 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 11 – 14 กันยายน 2556 นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ พร้อมด้วยหน่วยวิจัยการจัดการโซ่อุปทานและวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาดำเนินการในโครงการพัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ ประจำปี 2556 ดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว และการหารือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
13 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1423

แบ่งปัน