เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรม Shanghai International Sister Cities Youth Camp ครั้งที่ 6

วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 16 – 29 กรกฎาคม 2557 ผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน และครู จำนวน 1 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Shanghai International Sister Cities Youth Camp ครั้งที่ 6 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนของนครเซี่ยงไฮ้และเยาวชนจากประเทศบ้านพี่เมืองน้องทั่วโลก

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
16 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1376

แบ่งปัน