เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Shanghai International Sister Cities Youth Camp 2017

วันที่: 17 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2560 ผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน และครู จำนวน 1 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนบ้านพี่เมืองน้องของนครเซี่ยงไฮ้กับเมืองต่าง ๆ (Shanghai International Sister Cities Youth Camp) เพื่อกระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับบ้านพี่เมืองน้องกว่า 30 เมือง จากทั่วโลก

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1303

แบ่งปัน