เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีส่งมอบพระพุทธรูป “สิงค์ 1 สองนคร” 

วันที่: 7 กรกฎาคม 2556 - 11 กันยายน 2556

เมื่อวันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ แจ้งว่านครเซี่ยงไฮ้และจังหวัดเชียงใหม่ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน และทั้งสองเมืองได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีพิธีส่งมอบพระพุทธรูป “สิงค์ 1 สองนคร” ให้กับวัดหลงฮวา นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
8 ธันวาคม 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1272

แบ่งปัน