เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นครเซี่ยงไฮ้บริจาคเงินให้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนาพุทธศาสนา

วันที่: 14 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 วัดหลงฮวา นครเซี่ยงไฮ้ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 508,062.50 บาท (ห้าแสนแปดพันหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนาพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการประสานจาก รองกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1283

แบ่งปัน