เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีส่งมอบสวนวัฒนธรรมไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ชิงเต่า ปี ๒๐๑๔

วันที่: 14 ตุลาคม 2557 - 18 ตุลาคม 2557 ณ นครชิงเต่า

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการต่างประเทศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบสวนวัฒนธรรมไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ชิงเต่า ปี ๒๐๑๔ ณ นครชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างนครชิงเต่ากับจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
19 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1529

แบ่งปัน