เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ และแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่ง

วันที่: 19 เมษายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายจาง เส่าชวิ่น และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1270

แบ่งปัน