เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประธานสภาจังหวัดไซตามะมอบทุนการศึกษา Kodama Scholarship ประจำปี ๒๕๔๙

วันที่: 7 กันยายน 2549 - 9 กันยายน 2549

เมื่อวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๔๙ ประธานสภาจังหวัด ไซตามะมอบทุนการศึกษา Kodama Scholarship ประจำปี ๒๕๔๙ จำนวน ๓ แสนเยนให้กับนักเรียนสังกัดเทศบาล ฯ

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
16 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1696

แบ่งปัน