เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะเทศบาลนครเชียงใหม่เดินทางเยือนนครคุนหมิง

วันที่: 26 สิงหาคม 2557 - 29 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เดินทางเยือนนคร คุนหมิงเพื่อศึกษาดูงานด้านการให้บริการสาธารณะ

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
18 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1434

แบ่งปัน