เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมาคมนักธุรกิจส่งออกติดต่อขอเข้าร่วมงาน Kunming Fair ประจำปี ๒๕๔๙

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2549 - 1 มีนาคม 2549

ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ -๑ มีนาคม ๒๕๔๙ สมาคมนักธุรกิจส่งออกจังหวัดเชียงใหม่ของให้เทศบาลฯประสานนครคุนหมิงเพื่อขอเข้าร่วมงาน Kunming Fair ประจำปี ๒๕๔๙

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
18 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1517

แบ่งปัน