เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายกเทศมนตรีนครคุนหมิงและคณะ เยือนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 18 ธันวาคม 2557 - 20 ธันวาคม 2557

 

เมื่อวันที่ ๑๘ -๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายกเทศมนตรีนครคุนหมิงและคณะ ๒๒ คน เยือนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
19 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1405

แบ่งปัน