เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

งานเลี้ยงรับรองคณะกงสุลใหญ่

วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา: 18:00 - 20:00 น. ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท เชียงใหม่

งานเลี้ยงรับรองคณะกงสุลใหญ่ กงสุล กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ กงสุลกิตติมศักดิ์

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น.

ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท เชียงใหม่

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1482

แบ่งปัน