เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายกเทศมนตรีเมืองอูโอสีเชิญผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมงาน UOZU Festival
 

วันที่: 8 สิงหาคม 2556

เมือวันที่ 8 สิงหาคม 2556 นายกเทศมนตรีเมืองอูโอสีมีหนังสือเชิญผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมงาน UOZU Festival ในโอกาศครบรอบ ๒๕ ปีแห่ง
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
19 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1409

แบ่งปัน