เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประธานสภาเมืองเมืองอูโอสึนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรี

วันที่: 4 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิการยน 2558 ประธานสภาเมืองเมืองอูโอสึ
นายเคนจิ อุเมะฮะระ นำคณะสมาชิกสภาเมืองอูโอสึ รวม ๖ คน เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางแลกเปลี่ยนด้านอื่นๆ ในระดับสภาเมืองของทั้งสองฝ่ำย
 

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1320

แบ่งปัน