เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ "เมืองพี่เมืองน้อง" Upper Northern Provincial Cluster 1

วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 09:30 - 15:30 น. ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมในโครงการ เมืองพี่เมืองน้อง หรือ Upper Northern Provincial Cluster 1 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดหวัดเชียงใหม่

 โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤษ สิริมหาสกุล นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวเปิดรายงาน และได้รับเกียรติจากท่านวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ซึ่งในการบรรยายได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ให้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และคุณมนทิชา สุขเสาร์ ที่ได้มามอบข้อมูลเว็บไซด์ของโครงการ ปิดท้ายด้วยช่วงบ่ายกับคุณทรัพย์สิน ฉิมพลี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ มามอบข้อมูลกับหัวข้อ การเตรียมการด้านพิธีการทูตเพื่อรับรองแขกต่างประเทศ

ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศที่ได้มีการลงนามเมืองพี่เมืองน้องไปแล้ว และประเทศที่กำลังสนใจที่จะลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรมตามมา รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจในภาคเหนือต่อไปในอนาคต. . 

Last updated by
นางสาว ชนิกาภรณ์ ปิ่นธิดา
14 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1662

แบ่งปัน