เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน China-South Asia Expo ครั้งที่ ๒

วันที่: 5 มิถุนายน 2557 - 10 มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 5-10 มิถุนายน 2557 นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ และ
คณะเข้าร่วมงาน China-South Asia Expo ครั้งที่ ๒ ตามคำเชิญของผู้ว่ามณฑลยูนนาน

 

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
16 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1329

แบ่งปัน