เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 มีนาคม 2564 เวลา: 13:30 - น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ กับมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการดำเนินความสัมพันธ์ พร้อมกันนี้ยังได้ประชุมและหารือร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ กับมณฑลไห่หนานในด้านต่างๆในอนาคต

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
14 เมษายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1079

แบ่งปัน