เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานสัมมนา "ASEAN - China Governors/Mayor Dialogue 2021"

วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา: 12:30 - 14:30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (19 เม.ย. 64) เวลา 12.30 - 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา "ASEAN - China Governors/Mayor Dialogue 2021" โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลกับผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน และผู้แทนเมือง / จังหวัดเมืองพี่เมืองน้องของประเทศต่างๆ ผ่านระบบ zoom  ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือกันในการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนา การสร้างผลประโยชน์จากการจัดตั้งท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน และ การแสวงหาโอกาสและนำเสนอความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลไห่หนานอยู่ระหว่างการพิจารณายกระดับความสัมพันธ์จาก LOI เป็น MOU โดยจะมีประเด็นความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการกีฬา การสาธารณสุข การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การเกษตร และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ในอนาคต

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1368

แบ่งปัน